Diera v číselnom rade

Program vynecháva vnútorné číslo v číselnom rade. Ako túto situáciu vyriešiť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Číselným radom sa rozumie postupnosť po sebe nasledujúcich interných čísel, napr. 1/2013, 2/2013, 3/2013 atď. Niekedy sa môže stať, že program vynechá jedno číslo, takže záznam je pravdepodobne v "diere" v rade dokumentov. Rad dokladov nájdete v moduloch Produkt, Predaj, Nákup, Peniaze a Účtovníctvo.

  1. otvorte sériu dokladov, v ktorej je vynechané číslo, napr. Séria dokladov - Vydané faktúry z ponuky Predaj - Série dokladov,

  2. v detaile série v dolnej časti karty Záznamy ročných číselných radov kliknite na záznam,

  3. na otvorenom zázname na karte Diery v číselnom rade nájdite nesprávny záznam a odstráňte ho.

Did this answer your question?