Skip to main content
Sprievodca nastavením firmy - rady dokladov

Rady dokladov v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Rady dokladov je šablóna na automatické generovanie čísel dokladov. To nám umožňuje zistiť povahu dokumentu na základe čísla dokumentu. Skladajú sa z prefixu (môže ísť o skratky radov dokladov, napr. FV-vydaná faktúra, ID-interný doklad,...), číselnej časti (napr. 0001-9999) a prípony (napr. 2009, 09). Viac informácií o všetkých sériách dokumentov nájdete na stránke Série dokumentov.


Série dokumentov sú definované pre nasledujúce moduly. Niektoré z nich sú už preddefinované s možnosťou ich úpravy:

Interné dokumenty

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii Modul Účtovníctvo - na ploche - voľba "Série dokladov" alebo v Menu Účtovníctvo -> Série dokladov.

Vydané faktúry

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii modul "Predaj" - na pracovnej ploche - možnosť "Série dokumentov" alebo v ponuke "Predaj" -> Série dokumentov.

Prijaté faktúry

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii modul "Nákup" - na pracovnej ploche - možnosť "Série dokladov" alebo v ponuke "Nákup" -> Série dokladov.

Prijaté pohľadávky

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii modulu "Účtovníctvo" - na pracovnej ploche - možnosť "Rad dokladov" alebo v ponuke "Účtovníctvo" -> Rad dokladov.

Záväzky z účtovníctva

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii modul "Účtovníctvo" - na ploche - možnosť "Série dokladov" alebo v ponuke "Účtovníctvo" -> Série dokladov.

Sklad

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii modul "Tovar" - na ploche - možnosť "Série dokumentov" alebo v menu "Tovar" -> Série dokumentov.

Banka

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii Modul "Peniaze" - na ploche - možnosť "Série dokumentov" alebo v menu "Peniaze" -> Série dokumentov.

Pokladník

Môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii v bočnej navigácii Modul Peniaze - na ploche - možnosť "Série dokumentov" alebo v ponuke "Peniaze" -> Série dokumentov.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?