Skip to main content
Predmet e-mailu

Môžem upraviť predmet v aplikácii Flexi pri odosielaní dokumentu e-mailom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predmet e-mailu vždy obsahuje názov odosielanej tlačovej zostavy. Ak teda chcete zmeniť predmet, museli by ste zmeniť názov tlačovej zostavy (čo pri štandardných zostavách nie je možné).

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?