Predmet e-mailu vždy obsahuje názov odosielanej tlačovej zostavy. Ak teda chcete zmeniť predmet, museli by ste zmeniť názov tlačovej zostavy (čo pri štandardných zostavách nie je možné).

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Možnosti odosielania e-mailov Flexi

Did this answer your question?