Skip to main content
Stiahnutie kurzov

Ako nastaviť správny spôsob stiahnutia kurzov cudzej meny

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Najprv musíte v nastaveniach spoločnosti určiť, ktorý typ denného, mesačného alebo ročného kurzu chcete stiahnuť.

Upozornenie: vždy vyplňte iba denný alebo mesačný/ročný kurz; ak vyplníte oboje, sťahovanie kurzu nebude fungovať správne!

Nastavenie dennej sadzby:

  1. prístup na kartu Firma - Nastavenia - Ostatné,

  2. v poli Denná sadzba vyberte možnosť Z aktuálneho dňa alebo Z predchádzajúceho dňa,

  3. potom v ponuke Nástroje - Číselníky - Meny presuňte dennú hodnotu do poľa Spôsob prevzatia kurzu.

Odporúčame vybrať hodnotu Z predchádzajúceho dňa, pretože Česká národná banka zverejňuje výmenný kurz pre daný deň približne o 14.00 hod. a ak by ste vystavovali zahraničnú faktúru napríklad o 10.00 hod. ráno, stále by bol stiahnutý výmenný kurz z predchádzajúceho dňa, pretože ďalší výmenný kurz pre daný deň by ešte nebol známy.

Upozornenie: ak si raz za deň stiahnete sadzbu, systém Flexi ju "podrží" a nedovolí stiahnuť ďalšiu sadzbu v daný deň, takže novú sadzbu si môžete stiahnuť až nasledujúci deň.

Nastavenie mesačnej/ročnej sadzby:

  1. prístup na kartu Firma - Nastavenia - Ostatné,

  2. v poli Mesačná/ročná sadzba vyberte hodnotu,

  3. potom otvorte ponuku Nástroje - Číselníky - Meny a ručne vyplňte pole Spôsob sťahovania - dvakrát kliknite a do novootvoreného okna zadajte hodnotu Mesačne alebo Ročne.

Did this answer your question?