All Collections
Export a tlač
Dve predvolené zostavy pre tlač
Dve predvolené zostavy pre tlač

Ako dostať názov požadovanej zostavy do predmetu, ak mám v type dokumentu nastavené dve predvolené zostavy pre tlač

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Názov druhej zostavy (pridanej neskôr) sa vždy vloží do predmetu e-mailu.

V tomto príklade je napríklad do predmetu e-mailu vložený text "Faktúra" (na základe názvu správy Faktúra).

Did this answer your question?