Názov druhej zostavy (pridanej neskôr) sa vždy vloží do predmetu e-mailu.

V tomto príklade je napríklad do predmetu e-mailu vložený text "Faktúra" (na základe názvu správy Faktúra).

Did this answer your question?