Číslo diery

V číselnom rade je diera, ale číslo nie je v číselnom rade kód diery

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak nie, číslo bolo pravdepodobne použité a dokument bol potom zmenený (napr. zmena typu dokumentu zmení interné číslo dokumentu). Riešením je "vynulovanie" ročného zápisu číselného radu radu dokladov. V položke ročného číselného radu nastavte Aktuálne číslo a dátum začiatku na požadované chýbajúce číslo. Toto číslo dostane prvý novo vytvorený dokument.

Did this answer your question?