All Collections
Výukové články
EET
Chyba: neplatný podpis mydlovej správy (EET)
Chyba: neplatný podpis mydlovej správy (EET)

EET nie je odoslaný

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prekontrolujte svoj certifikát. Neplatný podpis správy SOAP znamená, že s vaším certifikátom nie je niečo v poriadku, napr. bol zneplatnený alebo jeho platnosť vypršala. Platnosť certifikátu môžete zistiť v ponuke Tools -> Certificates. V takom prípade vygenerujte nový certifikát na daňovom portáli a nastavte ho vo Flexi.

Did this answer your question?