All Collections
Dokumentácia REST API
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky
Odstránenie relácie medzi cenovou úrovňou a cenníkom prostredníctvom API
Odstránenie relácie medzi cenovou úrovňou a cenníkom prostredníctvom API

Postup možno použiť na odstránenie relácií všeobecne

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

<winstrom version="1.0">
<priceLevel>
<id>133</id>
<priceLevels>
<price-uroven action="delete">
<id>6</id>
</price-uroven>
</priceLevels>
</price>
</winstrom>

Did this answer your question?