Skip to main content
Prenos - REST API

Príklad prenosu medzi skladmi prostredníctvom REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

$

Prvý krok je vytvorenie depeše pre prenos, napr.:

<?xml version="1.0"?>

Potom je potrebné zavolať akciu "dokončiť prenos" nad touto novovytvorenou záležitosťou:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <stock-movement action="complete-conveyance">
    <id>code:PREVOD</id>
  </stock-movement>
</winstrom>

Touto akciou sa automaticky vytvorí prepojená účtenka.

Obidva kroky, vytvorenie potvrdenky a spustenie akcie, môžu byť súčasťou jednej požiadavky.

Did this answer your question?