Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPokročilé príkazy
Nastavenie osoby v HR pomocou rozhrania REST API
Nastavenie osoby v HR pomocou rozhrania REST API

Ako zmeniť nastavenia osôb v HR prostredníctvom rozhrania REST API

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Záznam o osobe sa používa na import cez API, jeho popis nájdete na adrese:

https://{vôj-server}/c/{spoločenské-id}/osoba/vlastnosti

Vyhľadávanie údajov

Na získanie informácií o osobe použijeme metódu GET na koncovom bode (analogicky k .json):

https://{vaš server}/c/{companyid}/person.xml

Na získanie údajov môžeme použiť štandardné filtrovanie a úroveň podrobnosti.

Odosielanie údajov

Na odoslanie údajov o osobe použijeme metódu POST to endpoint (obdoba .json):

https://{vaš server}/c/{identifikátor spoločnosti}/person.xml

Príklad tela žiadosti:

<?xml version="1.0"?>

Importom môžete pridať len nové nastavenia osôb so zadaným dátumom začiatku alebo odstrániť vybrané nastavenia okrem posledného. Platnosť ostatných nastavení sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Odstránenie nastavení sa vykoná pomocou metódy POST a akcie delete. https://{vaš server}/c/{identifikátor firmy}/person.xml

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <person action="delete">
    <id>1</id>
    <osbCis>PP123456</osbCis>
  </person>
</winstrom>

K novoimportovaným nastaveniam osoby je možné pristupovať okrem odkazu na hlavičku osoby(https://{vôj-server}/c/{spoločnostné-id}/hlavička osoby/vlastnosti)

možno identifikovať aj podľa osobného čísla zamestnanca:

<?xml version="1.0"?>
<osbCis>PP123456</osbCis>
Did this answer your question?