Skip to main content
Nie je vyplnený dátum "Vypočítané" pre mzdy

Po výpočte miezd nebol vyplnený dátum výpočtu miezd, preto nie je možné vygenerovať záväzky

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?