S najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené zmenou, ktorá nasledovala po výpočte miezd (a následným neprepočítaním miezd).

Did this answer your question?