Skip to main content
Výpočet miezd cez REST API

Je možné vykonávať výpočet miezd a editáciu údajov v HR cez API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Výpočet miezd cez API nie je možný a nemáme popísané API pre HR agendu, ani neposkytujeme jeho podporu.

Teoreticky je však možné pridávať a upravovať absencie, mzdy, pomery a ďalšie nastavenia ľudských zdrojov prostredníctvom rozhrania API. Je možné získať aj zoznam zamestnancov (v HR).

Ukážka XML súboru v HR: zamestnanci.txt Pridanie absencie k danému zamestnancovi: absence.txt

S poľutovaním vás musíme informovať, že nenesieme zodpovednosť za prípadné chyby, ku ktorým takto dôjde.
Pred použitím na živých údajoch odporúčame všetky postupy vyskúšať na testovacej spoločnosti.

Did this answer your question?