All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Lokálna/Serverová inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) alebo odvodené distribúcie (Mint, Pop!_OS, ..)
Lokálna/Serverová inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) alebo odvodené distribúcie (Mint, Pop!_OS, ..)

Postup inštalácie Flexi Server na Ubuntu 20.04

Vývojář ABRA FlexiBee avatar
Written by Vývojář ABRA FlexiBee
Updated over a week ago

Inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 momentálne zrejme nie je možná. V závislosti od zvoleného postupu inštalácie sa zobrazí podobná správa:

V repozitároch Ubuntu 20.04 je iba PostgreSQL 12, ale táto verzia nie je v súčasnosti podporovaná Flexi. Môžeme vám pomôcť pridaním oficiálneho repozitára PostgreSQL, ktorý obsahuje viacero podporovaných verzií PostgreSQL, z ktorých si môžete vybrať.

Stačí navštíviť https://www.postgresql.org/ , tam vybrať časť Download a vybrať operačný systém - Ubuntu. V časti Vyberte si verziu Ubuntu vyberte Focal (20.04).

Podľa pokynov vytvorte súbor /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list s požadovaným obsahom. Ďalej je potrebné pridať kľúč úložiska a potom už len aktualizovať vyrovnávaciu pamäť úložiska apt.

UPOZORNENIE: Ak používate distribúcie založené na Ubuntu 20.04 (napr. Mint 20), musíte upraviť obsah súboru pgdg.list na:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg main

Úložiská PostgreSQL oficiálne podporujú iba Ubuntu, takže musíte predstierať, že používate čisté Ubuntu (focal-pgdg).

Počas inštalácie vás systém upozorní na inštaláciu "zastaranej" verzie 10 PostgreSQL, ktorá však bude výrobcom podporovaná minimálne nasledujúce dva roky. Potom stačí vybrať typ inštalácie a je hotovo, server Flexi je pripravený na prevádzku.

Did this answer your question?