Flexi podporuje automatické odosielanie všetkých neodoslaných dokumentov, ktoré sú označené na odoslanie. V poli Stav pošty majú hodnotu "Odoslať".

Odosielanie možno vynútiť pomocou nasledujúceho príkazu:

curl -H "Accept: application/xml" -u user:password -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/firma/faktura-vydana/automaticky-odeslat-neodeslane

Miesto demo musíte v cloude zadať názov svojej inštancie. Ak spúšťate Flexi na vlastnom serveri, potom namiesto demo.flexibee.eu musíte zadať adresu vašeho servera. Namiesto spoločnosti musíte vo Flexi zadať názov systému Vašej spoločnosti. Môžete ho vidieť napríklad v adrese URL pri prihlásení do webového rozhrania.

__________________________________________________________________

Vráťte sa a vyberte si spôsob dopravy

Did this answer your question?