V menu Nástroje -> Číselníky -> Merné jednotky je možné upravovať a pridávať vlastné merné jednotky.

Text, ktorý budeme vpisovať do výtlačkov, môžeme definovať v poli Zkratka pre tlač.

Did this answer your question?