Kredit sa do tlačovej zostavy zlúči podľa poľa "Číslo kreditu" na danom doklade o vzájomnom započítaní.


Toto pole môžete upraviť podľa potreby.

Did this answer your question?