Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: peniaze
V tlačovej zostave sa mi zlúčia kredity od viacerých partnerov
V tlačovej zostave sa mi zlúčia kredity od viacerých partnerov

V tlačovej zostave zmluvy o vzájomnom započítaní pohľadávok sa mi zlúčia kredity od rôznych partnerov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?