Skip to main content
Zriadenie nástenky

Ako nastaviť a upraviť nástenku vo webovej aplikácii?

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Ovládací panel, ktorý sa zobrazí hneď po prihlásení, by mal byť čo najinformatívnejší. Preto môžete prvky na tabuli usporiadať podľa svojich potrieb tak, že
ťuknete na spodný okraj políčka, ktoré chcete upraviť, a zobrazí sa možnosť odstránenia, ktorá odstráni políčko z tabule.

Na druhej strane, ak chcete na tabuľu pridať nejaké informácie, musíte prejsť do pravého horného rohu a kliknúť na novú možnosť, potom kliknite na nové pole. Zobrazia sa všetky možnosti, ktoré sa môžu nachádzať na tabuli, a po ich výbere sa v ľavom dolnom rohu zobrazí upozornenie, že boli vykonané zmeny.

Po kliknutí na spodný okraj poľa môžete zmeniť aj jeho polohu a prispôsobiť si celú tabuľu podľa svojich predstáv.

Did this answer your question?