Skip to main content
Kurzy
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Kurzy

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, v časti Číselníky.

Tu nájdete zoznam výmenných kurzov daných mien, ktoré boli alebo môžu byť použité. Používateľ si ho môže vyplniť sám podľa svojich potrieb. Ak v úvodných nastaveniach vyberiete spôsob aktualizácie výmenných kurzov a potom vyberiete spôsob sťahovania výmenného kurzu pre relevantnú menu, výmenný kurz sa automaticky stiahne pri každom spustení ABRA Flexi a uloží sa do tohto zoznamu.

Používa sa v dokladoch obstaraných v cudzej mene v položke "Mena -> výmenný kurz". Pri vytváraní dokladu v cudzej mene program prehľadá zoznam výmenných kurzov, a ak nájde kurz platný pre danú menu a zadaný dátum zaúčtovania, pridá jeho hodnotu do dokladu.

Zoznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje" v časti "Denníky -> Kurzy". Jeho ekvivalent je možné spustiť v číselníku "Mena" v záložke Mena.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla otvoríte formulár na pridanie nového kurzu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Mena: Tlačidlo

  .

v rozbaľovacom zozname vyberiete menu, pre ktorú chcete nastaviť výmenný kurz.

 • Dátum:Dátum, pre ktoré nastavujete výmenný kurz. Vyplňte ho pomocou tlačidla

alebo ručne. Ponúka sa aktuálny dátum.

 • Kurz:Aktuálny kurz k uvedenému dátumu. Ak vediete účty napr. v českej mene, za týmto poľom nasleduje "CZK"

 • Kvantita: Toto je hodnota, ktorá sa preberá z kurzového lístka. Vo väčšine prípadov sa udáva ako 1, čo znamená, že výmenný kurz je stanovený na jednu menovú jednotku. Zároveň sa za pole pridá skratka vybranej meny, takže hneď vidíte, že napríklad 25,00 CZK = 1 euro

Pozor!!!
Po uložení záznamu tu v číselníku "Kurzy" sa záznam súčasne uloží do "Kurzy" číselníka v záložke "Kurzy" príslušnej meny podľa hodnoty zadanej v poli "Mena".

__________________________________________________________________

Ako aktualizovať sadzby

Metódu aktualizácie výmenných kurzov môžete nastaviť v nastaveniach firmy na karte "Ostatné", kde môžete vybrať jednu z ponúkaných hodnôt, ktorá bude platná pre celé účtovné obdobie.

Denný kurz:Tento kurz sa automaticky stiahne z internetu pri prvom použití na účtenke. Ak vyberiete túto hodnotu, na karte Mena (Nástroje - Číselníky - Meny) sa automaticky predvyplní "Spôsob sťahovania kurzu:" na "Denne". Ak chcete zmeniť frekvenciu sťahovania kurzov pre konkrétnu menu, vyberte požadovanú hodnotu pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Na výber sú tieto hodnoty:

 • Od aktuálneho dňa

Aktuálne kurzy stanovuje ČNB každý deň približne o 14:15 a následne ich zverejňuje s platnosťou na aktuálny deň. Ak teda zadáte kurz ráno, automaticky sa použije kurz z predchádzajúceho dňa.

 • Z predchádzajúceho dňa

Túto hodnotu odporúčame zvoliť, pretože aktuálny výmenný kurz je známy až po 14.00 hodine, a ak by ste vystavovali zahraničnú faktúru napríklad o 10.00 hodine, stále by bol stiahnutý výmenný kurz z predchádzajúceho dňa, pretože na tento deň by nebol vystavený ďalší.

Upozornenie: Keď si stiahnete kurz z internetu, systém ABRA Flexi kurz "podrží" a neumožní vám stiahnuť si v ten deň ďalší kurz, takže nový kurz si môžete stiahnuť až nasledujúci deň.

 • Mesačný/ročný výmenný kurz: Toto nastavenie je platné pre celé účtovné obdobie a nie je možné ho meniť v priebehu roka. Ak vyberiete túto možnosť, budete musieť na karte meny (Nástroje - Číselníky - Meny) vyplniť, či ide o mesačný alebo ročný kurz.

Ponúkajú sa tieto hodnoty:

 • K 1. kalendárnemu dňu obdobia

 • V 1. pracovný deň obdobia

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?