Videozáznam o legislatívnych zmenách účinných od 1. októbra 2019. Zmena je k dispozícii v systéme Flexi vo verzii 2019.3.

Did this answer your question?