Ukážeme vám, ako vytvoriť prijatú faktúru. Zobrazíme polia, ktoré je potrebné vyplniť, a náhľad sprievodcu prijatou faktúrou.

Did this answer your question?