Skip to main content
Uvedenie faktúry v extranete

Ako získať výpis faktúry z extranetu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V zákazníckej časti našej webovej stránky nájdete zoznam faktúr, ktoré sme vystavili. Zobrazujeme o nich základné informácie, ako je číslo faktúry, dátum vystavenia a stav platby. Výslednú faktúru si môžete stiahnuť ako súbor PDF.

V nasledujúcom návode vám ukážeme postup, ako získať rovnakú funkciu na vašom webe.

Stručný opis

Webový server vyhľadá (s heslom) Flexi a vypíše všetky faktúry, ktoré sú vystavené na konkrétne DIČ. Predpokladáme, že počas inštalácie zabezpečíte overenie používateľa, určenie správneho DIČ a tiež vizuálnu integráciu s vašou webovou stránkou.

Na začiatku sa teda Flexi opýta na http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(dic='CZ7002051235′).js vo formáte JSON a zobrazí výsledné údaje v tabuľke. Keď používateľ prejaví záujem o súbor PDF, načítame údaje zo stránky http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/21.json.

Webová aplikácia funguje ako proxy server. Používateľ, ktorý pristupuje, preto nemusí mať účet Flexi.

Na uľahčenie práce odporúčame používať knižnicu Httpful, ktorá sa stará o správne zloženie dotazov CURL.

Podrobné pokyny

Stiahnite si celý balík skriptov invoice-extranet.zip:

Musíte vytvoriť konfiguračný súbor:

<?xml version="1.0"?>

Dôležitá je časť, v ktorej sa uvádza daňové identifikačné číslo spoločnosti. Tu predpokladáme integráciu s vašou webovou stránkou, aby sa zabezpečila identifikácia používateľa a načítanie príslušnej spoločnosti.
Teraz prichádza na rad načítanie súhrnu faktúr index.php:

<?xml version="1.0"?>

Aby si používateľ mohol zobraziť faktúru vo formáte PDF, vytvoríme aj súbor pdf.php:

<?xml version="1.0"?>

Pomocou rozhrania API Flexi REST môžete tiež exportovať faktúru ako ISDOC, zobraziť ceny, objednávky a mnoho ďalšieho.

Výslednú aplikáciu si môžete u nás vyskúšať alebo stiahnuť.

Did this answer your question?