Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyAko začať používať Flexi?
Ako prepojiť ľubovoľný e-shop s účtovníctvom ABRA Flexi - časť 2
Ako prepojiť ľubovoľný e-shop s účtovníctvom ABRA Flexi - časť 2

Z e-shopu do účtovníctva

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prenos objednávok z e-shopu do ABRA Flexi

Najprv odporúčame prečítať si 1. časť tohto článku: Prenos údajov z účtovníctva do e-shopu.

Aké údaje bude potrebné preniesť z e-shopu do ABRA Flexi?

Zákazník ukončil svoju cestu e-shopom vytvorením objednávky, ktorú je potrebné preniesť a spracovať v systéme ABRA Flexi. Vytvorte skladovú príjemku a faktúru z nej. Faktúra sa potom "spáruje" s platbou.

Väčšina e-shopov pripojených k Flexi nevytvára vo Flexi záznamy o prijatých objednávkach, ale vytvára priamo faktúry alebo výzvy na úhradu, aby sa znížil počet dokladov, ktoré je potrebné spracovať. Samozrejme je však možné najskôr vytvoriť objednávku a následne ju vyfakturovať. Každá objednávka obsahuje položky, ktoré špecifikujú, čo si zákazník objednal. Vo Flexi je možné do objednávok (a faktúr) zadávať položky z cenníka bez vyplňovania cenníka, a to skladové aj neskladové položky. Zákazníka môžete vybrať z adresára firiem alebo ho vyplniť priamo na faktúre.

Na úspešné vytvorenie objednávky musíte najprv vytvoriť súbor XML alebo JSON na strane e-shopu a potom ho odoslať do systému Flexi pomocou metódy PUT alebo POST.

Súbor na vytvorenie objednávky by mal mať túto štruktúru:

<?xml version="1.0"?>

TIP: Odporúčame, aby ste sa vždy, keď posielate akékoľvek údaje do systému ABRA Flexi, snažili používať identifikátory (prvky id). To umožní zákazníkom e-shopu spätné zmeny v objednávke (napríklad zmenu objednaného množstva alebo dodacej adresy). Vyplňte len tie polia, o ktorých viete, čo znamenajú a čo ovplyvňujú. Kompletný zoznam dostupných polí pre prijaté objednávky nájdete na https://demo.flexibee.eu/c/demo/objednavka-prijata/properties .

Spracovanie objednávky

Vašu objednávku z e-shopu teraz spracujeme. Toto je možné vykonať ručne alebo automaticky.

Aby ste to mohli automatizovať, musíte do systému ABRA Flexi odoslať XML, ktoré bude vyzerať takto:

<?xml version="1.0"?>

Vygenerovanej faktúre je vhodné počas realizácie objednávky priradiť externý identifikátor, aby sme s faktúrou mohli následne pracovať, napr. získať PDF formulár, odoslať ho do EET, odoslať PDF zákazníkovi e-mailom.

Ak je objednávka zaplatená kartou, faktúru vygenerovanú z tejto objednávky je potrebné odoslať do EET. Odosielanie dokladov do EET je popísané v článku EET automaticky cez REST API.

Ak chcete poslať faktúru zákazníkovi e-mailom, stačí po úspešnom vykonaní objednávky odoslať súbor XML do systému ABRA Flexi:

<?xml version="1.0"?>

Faktúry určené na automatické odosielanie sa odosielajú pomocou výzvy

PUT|POST /c/{spoločnosť}/vydané faktúry/automaticky-nezaslané

Overenie záznamov kontaktov

Ak premýšľate, kde bezpečne uložiť používateľské mená a heslá svojich zákazníkov a ako tieto údaje jednoducho použiť na prihlásenie používateľov, je dobré použiť záznamy kontaktov.

Pre každého zákazníka je potrebné vytvoriť záznam v zázname kontaktu s vyplnenými poľami používateľského mena a hesla:

POST /c/{spoločnosť}/contacts/{id}.xmljanpassword

Overenie pomocou záznamov v zázname kontaktu sa potom vykoná pomocou požiadavky

POST to:

POST /c/{spoločnosť}/contacts/{id}/authenticate username=jan&password=heslo

Otázky používateľov

Ak zistíte, že niektoré volania sú zbytočne zložité alebo pomalé, prípadne nevracajú výsledky presne tak, ako potrebujete, môžete použiť zápis užívateľského dotazu.

Tento záznam vám umožňuje pridať do ABRA Flexi vlastné dotazy SQL, ktoré vám budú "šité na mieru". Vďaka nim je možné získať z ABRA Flexi údaje, ktoré nie sú dostupné cez API, alebo optimalizovať ich čítanie.

Nevýhodou vytvárania užívateľských dotazov je potrebná znalosť schémy databázy ABRA Flexi a skutočnosť, že systém negarantuje stabilitu schémy databázy.

Požiadavku používateľa možno potom zavolať prostredníctvom rozhrania API:

GET|POST /c/{firm}/user-query/{id}/call.{xml|json}?parameters=values... &amp detail/start/limit

Webové háčiky

Ďalším spôsobom optimalizácie prepojenia je použitie webových háčikov. Je to najlepší spôsob, ako sa e-shop môže dozvedieť o zmenách v systéme ABRA Flexi v reálnom čase.

Dokumentácia k webovým hákom je k dispozícii zde. Webové háčiky vám ušetria množstvo zbytočne zložitých dopytov do ABRA Flexi a budete môcť získať len tie údaje, ktoré sa skutočne zmenili.

Did this answer your question?