All Collections
Vzdelávacie videá
Predaj
Zálohové faktúry, ZDD a konečné faktúry
Zálohové faktúry, ZDD a konečné faktúry

Ako vytvoriť zálohovú faktúru, ZDD a konečnú faktúru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tomto videu vám ukážeme, ako vytvoriť zálohovú faktúru, potom ZDD a ako ju odpočítať od konečnej faktúry.

Did this answer your question?