Skip to main content
Aktualizácia Javy

Aktualizácia Javy z verzie 7 na verziu 8

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podpora Javy 7 ukončená

Od januára 2019, presnejšie od verzie ABRA Flexi 2019.1, prestávame podporovať Javu verzie 7 na spustenie ABRA Flexi. Ak používate verziu 7, musíte ju aktualizovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke systému ABRA Flexi na svojich počítačoch a serveroch. Java 7 je už nejaký čas zastaraná a spoločnosť Oracle ju nepodporuje. Novšia verzia Javy nám umožní používať moderné technológie a zároveň zabezpečí vyššiu bezpečnosť vašich údajov.

Zistenie verzie jazyka Java

Verziu jazyka Java najlepšie skontrolujete priamo v systéme ABRA Flexi v ponuke "Pomocník" - "O systéme Flexi" - "Podrobnosti o aplikácii". Označenie verzie sa začína predponou "1". 1.7.0_171 OpenJDK 64-Bit Server VM 1.7.0_171-b11.


Ak systém používa verziu 7, je potrebná aktualizácia.

Aktualizácia
1) Windows

 • Na stránke https://java.com/en/download/ kliknite na tlačidlo "Free Java Download".

 • Pred inštaláciou ukončite všetky aplikácie, ktoré používajú Javu (vrátane Flexi).

 • Spustite stiahnutý balík a prejdite inštalačným programom.

2) macOS

 • Inštalácia Flexi by mala poskytnúť inštaláciu Java 8 (ak ju nemáte).

 • V prípade, že nie, môžete si stiahnuť inštalačný balík Java z https://java.com/en/download/ a prejsť sprievodcom inštaláciou.

3) Linux

 • Najprv vyskúšajte oficiálne úložiská pomocou správcu balíkov vašej distribúcie (apt, yum, dnf, ...).

 • Niektoré staršie verzie operačných systémov nemusia ponúkať najnovšie verzie Javy v oficiálnych repozitároch. V takom prípade bude potrebná manuálna inštalácia.


Ručná inštalácia pre Linux

1) Ubuntu, pomocou webupd8team PPA:

 • sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

 • sudo apt-get update

 • sudo apt-get install oracle-java8-installer

2) Debian / Ubuntu, stiahnite si archív z java.com

 • Na http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp nájdete odkaz na stiahnutie JRE pre vašu architektúru (32/64bit, nie RPM).

 • wget $address

 • sudo mkdir /opt/java

 • sudo tar -zxf $stazenyBalicekJavy -C /opt/java #napríklad java bude v /opt/java/$version/bin/java

 • sudo update-alternatives -install /usr/bin/java java /opt/java/$version/bin/java 100

3) Fedora / CentOS / RedHat

Úspešnosť inštalácie môžete overiť pomocou príkazu "java -version" v termináli.

Did this answer your question?