Skip to main content
Inštalácia na server

Ako nainštalovať ABRA Flexi na server

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Inštalácia na server

Ak chcete prevádzkovať ABRA Flexi v sieti na vlastnom serveri, je nutné vykonať niektoré nastavenia.

Pri sieťovej inštalácii Flexi pre Windows nie sú potrebné uvedené kroky, pretože všetko je automaticky zariadené inštalačným programom. V prípade miestnej inštalácie či nainštalovanom firewalle tretej strany, budete potrebovať vykonať zmeny v nastavení, aby všetko fungovalo korektne.

Povolenie vzdialeného prístupu na serveri

Ak ste pri inštalácii Flexi nezvolili typ Sieťovej inštalácie a Server, je nutné povoliť vzdialený prístup (pri inštalácii nie je podporovaný dotaz na Linuxu s RPM balíčkami – viď nižšie). Do ekonomického systému Flexi sa prihláste ako správca firiem a zvoľte Nástroje a následne Nastavenie servera. Tu zvoľte Poskytovať službu Flexi v sieti.

Povolenie portu na firewalle

Aby mohol databázový server korektne komunikovať v sieti, je potrebné na používanom firewalle povoliť prístup k portu 5434 (protokol TCP).

Povolenie vzdialeného prístupu na Linuxu s RPM balíčkami

Linuxové distribúcie s RPM balíčkami (SUSE, Fedora, CentOS, RHEL, …) neumožňujú pri inštalácii zadávať dotazy. Je preto nutné zmeniť typ inštalácie ručne:

  1. Upravte súbor /etc/default/flexi a zmeňte:# Flexi_CFG=localCopynaFLEXI_CFG=server

  2. Reštartujte službu Flexi:/etc/init.d/flexi restart

Následne bude všetko fungovať.

Založenie prvotného účtu (administrátorského)

Po inštalácii Flexi je systém v režime prvého spustenia. V systéme neexistuje žiadny účet a ak sa k nemu pripojí prvý klient, bude požiadaný o vytvorenie účtu. Po jeho vytvorení bude už systém zabezpečený.

Nastavenie servera pre viac ako 5 používateľov

Ak máte inštaláciu s viac ako 5 používateľmi, je nutné vykonať nastavenia databázového systému pre optimálny beh.

Did this answer your question?