ABRA Flexi umožňuje uhradiť faktúru započítaním záväzkov. Pre danú spoločnosť sa snaží použiť všetky dostupné záväzky, ktorých typ je povolené použiť na automatické započítanie. Faktúru možno týmto spôsobom uhradiť aj len čiastočne.

To sa vykonáva pomocou akcie offset:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued id="100" action="reimburse-zapoctem"/>
</winstrom>

Akciu je možné vyvolať aj dávkovo nad skupinou dokumentov pomocou filtra:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued filter="not statusUhrK begins 'statusUhr.paid' and typeDocl = 'code:INTERNET'" action="reimburse-prepayments"/>
</winstrom>
Did this answer your question?