Program výukového videa

  • zoznam skladov, typy skladových dokladov

  • položky cenníka

  • skladové karty

  • metóda priemernej ceny, metóda FIFO

  • Príjem, odoslanie, prevod

  • stav zásob k dátumu

  • základné skladové účtovníctvo

Did this answer your question?