Skip to main content
Základy práce v systéme ABRA Flexi

Video návod na základy a úvodné nastavenie systému ABRA Flexi

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Program výukového videa

  • krátke predstavenie systému ABRA Flexi

  • ovládacie prvky programu

  • základné informácie o nastaveniach spoločnosti

  • informácie o jednotlivých moduloch a prepojeniach medzi nimi.

  • typy dokumentov

  • nástroje - číselníky, osoby a užívatelia, užívateľské role

Did this answer your question?