Program výukového videa

  • krátke predstavenie systému ABRA Flexi

  • ovládacie prvky programu

  • základné informácie o nastaveniach spoločnosti

  • informácie o jednotlivých moduloch a prepojeniach medzi nimi.

  • typy dokumentov

  • nástroje - číselníky, osoby a užívatelia, užívateľské role

Did this answer your question?