Skip to main content
Money-offer

Horná lišta ponuky aplikácie na počítači - Money

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Money-offer

Modul Peniaze slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov potrebných na sledovanie pohybu peňazí v hotovosti a na bankové účty v českej mene, ale aj v akejkoľvek zahraničnej mene, ako je popísané v navigácii stránky modulu "Peniaze".

Pokladník

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Navigácia na strane peňazí" možnosti v časti "Pokladňa"

Knižka

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Peniaze-Pracovný priestor-Bočná navigácia" možnosti v odseku "Pokladničná kniha".

Banka

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Navigácia na strane peňazí" možnosti v odseku "Banka".

Banková kniha

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Peniaze-Pracovná plocha-Bočná navigácia" možnosti v odseku "Bankovná kniha".

Poradenstvo pri vyplácaní

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na stránke nákupu" možnosti v odseku "Objednávka peňazí".

Zoznam pokladní

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Peniaze - pracovný priestor - bočná navigácia" možnosti v odseku "Zoznam pokladníc".

Soznam bankových účtov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Money-workspace-footer" v odseku "Zoznam bankových účtov"

Pravidlá odosielania príspevkov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Money-workspace-footer" v odseku "Predpisy o vysielaní"

Séria dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Money-Workspace-Bottom Line" možnosti v odseku "Séria dokumentov".

Did this answer your question?