Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPrispôsobenie aplikácie
Používateľské e-mailové šablóny v rozhraní REST API
Používateľské e-mailové šablóny v rozhraní REST API

Vytváranie a načítanie používateľských e-mailových šablón v rozhraní REST API

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prostredníctvom rozhrania REST API (a webového rozhrania) môžete vytvárať a načítavať šablóny pošty na odosielanie dokumentov a aktualizáciu miezd. Tieto záznamy sú k dispozícii len pre licenciu Premium.

Na načítanie šablóny použijeme štandardnú adresu URL

/c/{spoločnosť}/šablóna-mail/{id}.

Samozrejme, možno použiť aj úroveň podrobnosti.

Ak chcete vytvoriť šablónu, pošlite XML/JSON na adresu URL /c/{firma}/stemplate-mail.

Ak chceme pripojiť šablónu k typu dokladu (tu konkrétne k typu vystavenej faktúry), pošleme XML takto na vyššie uvedenú adresu URL:

<?xml version="1.0"?>

Príklad šablóny a premenných Freemarker

Používa sa šablónovací systém FreeMarker.

Pred uložením šablóny program skontroluje šablónu na prítomnosť nepovolených výrazov.

V šablónach možno použiť nasledujúce premenné:

  • ${application} - Názov aplikácie, t.j. "ABRA Flexi"

  • ${user} - Objekt User, s ktorým môžeme ďalej pracovať

  • ${company} - Nastavenia spoločnosti

  • ${userName} - Vaše meno

  • ${userFirstName} - Vaše priezvisko

  • ${titleFirstNameFirstName} - Vaše celé meno vrátane získaných titulov

  • ${názov spoločnosti} - Názov spoločnosti

  • ${object} - Všeobecný prístup k odovzdanému objektu

  • ${document} - Dokument, ktorý sa má odoslať

Príklad použitia týchto premenných v šablóne

Dobrý deň, posielam vám dokument ${dokument}, ktorého interné číslo je ${kód dokumentu}. Moje meno je ${používateľské meno} ${používateľské meno}, vrátane môjho titulu ${titul}, pracujem pre ${spoločnosť}. Moje telefónne číslo je ${používateľské meno}, moje daňové identifikačné číslo spoločnosti je ${spoločnosť}.
Did this answer your question?