Skip to main content
Vytvorenie ďalšej spoločnosti vo webovom rozhraní

Správa viacerých spoločností vo webovom rozhraní

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Máte už zavedenú spoločnosť v oblasti webového rozhrania a chceli by ste založiť ďalšiu? V tomto článku vám ukážeme, ako na to.

Po kliknutí na názov existujúcej otvorenej spoločnosti sa vpravo zobrazí okno, v ktorom vyberieme možnosť "Vytvoriť novú spoločnosť".

Potom sa nám zobrazí okno, v ktorom už vytvárate novú spoločnosť. Vo formulári je potrebné vyplniť všeobecné informácie o spoločnosti, ktoré by sa mali zhodovať s údajmi v obchodnom registri. T. j. názov, sídlo, registračné číslo, či je platcom DPH a sídlo spoločnosti.

Venujte veľkú pozornosť zvolenému typu organizácie a stavu legislatívy, tento krok je už nezvratný.

Po vyplnení vyššie uvedených údajov pokračujte tlačidlom "Vytvoriť".

Potom musíte počkať na spracovanie údajov. Výsledkom je rozšírený zoznam spoločností.

Prepínanie medzi spoločnosťami sa vykonáva kliknutím na názov spoločnosti a potvrdením požadovaného výberu v zozname zobrazenom vpravo.

Did this answer your question?