V niektorých prípadoch je potrebné umožniť externej aplikácii ovplyvniť, pod ktorým používateľom bude pristupovať. Na tento účel možno použiť súbor server-auth.xml.

Vytvorte súbor /etc/flexibee/server-auth.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <comment>Konfigurácia servera WinStrom</comment>
  <entry key="username">server-admin</entry>
  <entry key="password">heslo</entry>
</properties>

Hlavička X-FlexiBee-Authorization HTTP sa potom môže použiť na určenie používateľa, s ktorým sa má relácia prihlásiť.

Táto funkcia bude v budúcnosti nahradená autorizáciou pomocou klientskeho certifikátu SSL.

Did this answer your question?