Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIDokumentácia REST API
Autorizácia servera prostredníctvom rozhrania REST API
Autorizácia servera prostredníctvom rozhrania REST API

Autorizácia na serveri pod iným používateľom

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V niektorých prípadoch je potrebné umožniť externej aplikácii ovplyvniť, pod ktorým používateľom bude pristupovať. Na tento účel možno použiť súbor server-auth.xml.

Vytvorte súbor /etc/flexibee/server-auth.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <comment>Konfigurácia servera WinStrom</comment>
  <entry key="username">server-admin</entry>
  <entry key="password">heslo</entry>
</properties>

Hlavička X-FlexiBee-Authorization HTTP sa potom môže použiť na určenie používateľa, s ktorým sa má relácia prihlásiť.

Táto funkcia bude v budúcnosti nahradená autorizáciou pomocou klientskeho certifikátu SSL.

Did this answer your question?