Riadky pre priznanie DPH - API

Exportovanie riadkov uložených výnosov prostredníctvom rozhrania REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Export uložených riadkov DPH je možný pomocou koncového bodu /radek-priznani-dph.

Adresa môže vyzerať takto:

https://localhost:5434/c/firma/radek-priznani-dph.xml

Did this answer your question?