Skip to main content
Zostatky na účtoch

Ako získať stavy účtov prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stav účtu je možné získať prostredníctvom rozhrania REST API (a webového rozhrania).

Ak chceme získať zostatky účtov za účtovné obdobie platné k aktuálnemu dátumu, použijeme adresu URL .../c/{firma}/status-uctu[.xml]. Samozrejme, možno použiť aj úroveň podrobnosti a filtrovanie.

Ak potrebujeme stav pre iné účtovné obdobie ako aktuálne, musíme do adresy URL pridať parameter ucetniObdobi. Hodnota tohto parametra je skratka požadovaného účtovného obdobia. Výsledná adresa URL bude teda vyzerať napríklad takto .../c/{firma}/status-uctu[.xml]?ucetniObdobi=2016.

Ďalším spôsobom, ako získať zostatky účtov za iné ako aktuálne účtovné obdobie, je pridať parameter idUcetniObdobi. Tento parameter umožňuje používať identifikátory účtovného obdobia. Ak sa použije tento parameter, má prednosť pred parametrom ucetniObdobi.

/c/{spoločnosť}/status-uctu[.xml]

Zostatky účtov za bežné účtovné obdobie

/c/{spoločnosť}/status-uctu[.xml]?idUcetniObdobi=3

Zostatky účtov za účtovné obdobie s ID 3

/c/{firma}/status-uctu[.xml]?idUcetniObdobi=code:2016

Zostatky účtov za účtovné obdobie so skratkou 2016

/c/{spoločnosť}/status-uctu[.xml]?ucetniObdobi=2016

Zostatky účtov za účtovné obdobie so skratkou 2016

Did this answer your question?