Pomocou poľa HTML vo webovom rozhraní môžete jednoducho zavolať akúkoľvek adresu URL (GET).

Môžete teda vytvoriť "tlačidlo", ktoré stiahne požadované údaje.

Po pridaní kódu HTML sa otvorí nové okno, do ktorého môžete vložiť kód HTML kliknutím na Nastavenia.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov kódu HTML.

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/vysledovka-po-uctech.pdf">Zhrnutie nákladov a výnosov</a>

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/vykaz-hospodareni.pdf">prehľad o činnosti</a>

<a href="https://localhost:5434/c/ID_FIRMY/faktura-vydana/(datVyst='2021-01-01').pdf">Faktúry k 1. 1. 2021</a>

Did this answer your question?