Skip to main content
Príkaz cURL na import údajov do aplikácie

Pomocou cURL a rozhrania Flexi API môžete importovať napríklad ISDOC

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Príklad:

curl -H "Content-Type: application/x-isdoc" -k -u xxx:xxx -X PUT https://localhost:5434/c/firma/faktura-prijata?typDokl=code:ZBOZI-FAKTURA" -T "/path/file.isdoc"

  • -u určuje autorizačné poverenia pre Flexi.

  • -H hlavička určujúca typ súboru

  • -k ak používate vlastnú inštaláciu a automaticky generovaný certifikát, musíte ignorovať nedôveryhodnú certifikačnú autoritu.

  • -T súbor, ktorý sa má odoslať (telo požiadavky)

cURL má vlastnú dokumentáciu.

Did this answer your question?