All Collections
Dokumentácia a nápoveda
Zamestnanci
Odosielanie výplatných pások prostredníctvom protokolu SMTP
Odosielanie výplatných pások prostredníctvom protokolu SMTP

Ako hromadne odosielať výplatné pásky prostredníctvom servera SMTP

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie výplatných pások pomocou šablón cez SMTP

Nastavte server SMTP podľa pokynov v časti Nastavenie SMTP.

Nastavte šablónu na odosielanie výplatných pások rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich prípadoch, vyberte skratku a názov a vyplňte text šablóny. Bohužiaľ, v module miezd zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne premenné Freemarker, takže je možné vyplniť len obyčajný text.

Na karte Použitie musíme vybrať, že ide o šablónu na aktualizáciu miezd. V prípade výplatných pások nebudeme na type dokladu nastavovať nič.

V záložke Text v prípade potreby nastavíme poznámku a v záložke Nastavenia vyplníme e-mailovú adresu odosielateľa a predmet. Ak je odosielateľ iný ako ten, ktorý máme v nastaveniach servera SMTP, bude sa brať do úvahy e-mailová adresa uvedená tu.

Teraz máme nastavené všetko potrebné a môžeme posielať výplaty naraz prostredníctvom protokolu SMTP. Môžeme to urobiť v ponuke Zamestnanci - Aktualizácia miezd. Tu vyberieme mzdy za konkrétny mesiac pre každého zamestnanca zaškrtnutím príznaku vľavo. Najrýchlejšie to urobíte tak, že vyfiltrujete mesiac a označíte všetkých zamestnancov zaškrtnutím políčka vľavo hore, pozri obrázok:

Potom kliknite na šípku na obrázku:

a vyberte položku Odoslať (SMTP). Tým sa pásky odošlú na e-mailové adresy, ktoré majú zamestnanci uvedené v Personalistike na karte Adresa - Kontakt.

Podrobné pokyny na nastavenie a používanie e-mailových šablón nájdete tu: Používateľské e-mailové šablóny a SMTP pre aktualizáciu miezd | ABRA Flexi (flexibee.eu)

Did this answer your question?