Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPravidelná fakturácia
Odberateľské zmluvy v praxi: Mesačná fakturácia za uplynulé obdobie
Odberateľské zmluvy v praxi: Mesačná fakturácia za uplynulé obdobie

Nastavenie mesačnej fakturácie za uplynulé obdobie

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nižšie sa pozrieme na nastavenie odberateľskej zmluvy, keď potrebujeme faktúru vystaviť až po uplynutí mesiaca ku dňu podpísania zmluvy. Klient podpísal zmluvu 24.3., prvú faktúru mu zašleme po uplynutí mesiaca.

Ako pomocníka pre nastavenie vkladám schému:

V prvom kroku sledujeme fakturované obdobie, v našom prípade je to 24.3.-23.4. V odberateľských zmluvách vyplníme dátumy na záložke Základné a zároveň vyplníme aj frekvenciu fakturácie (mesačná = hodnota 1) na záložke Nastavenie generácie:

Druhý krok sleduje obrátkový deň a mesiac, ktoré určujú začiatok obdobia. Na záložke Nastavenie generácie vyplníme obrátkový deň 24 a mesiac 3:

V nasledujúcom kroku sa rozhodujeme, či fakturujeme spätne alebo dopredu. Keďže vyberáme za uplynulé obdobie, zvolíme možnosť spätne:

Voľbou spätne sme sa v schéme posunuli rovno na krok č. 5., ktorý rieši koľko dní vopred či po chceme fakturovať. V aktuálnom prípade môžeme nastaviť hodnotu 0 = faktúra sa vystaví po uplynutí sledovaného obdobia (24.4.):

Teraz nastavíme položky zmlúv. Prejdeme na záložku Štandardné položky zmlúv a stlačíme Pridať. Tu nastavíme buď položku z cenníka (prenesie sa názov aj predajná cena) alebo predmet fakturácie si vyplníme ručne pomocou poľa názov a zaškrtnutím polí cena ručne a DPH ručne:

Odberateľská zmluva je takto pripravená na generovanie / generáciu. Uložíme zmluvu a vyčkáme na deň generácie, ktorý sme nastavili na 24.4., potvrdíme tlačidlom v nástrojovom riadku:

Vygeneruje sa faktúra s dátumom vystavenia 24.4. za obdobie 24.3.-23.4.:

____________________________________________________________

Ak si chcete otestovať správnosť nastavenia, je možné vygenerovať faktúry skôr, skontrolovať ich a stav vrátiť späť. Ako to docieliť sa dozviete v Úvodnom článku pre odberateľské zmluvy v praxi.

Did this answer your question?