Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPárovanie dokladov v cudzej mene
Sprievodca párovaním faktúr v cudzej mene
Sprievodca párovaním faktúr v cudzej mene

Komplexné príklady na porovnávanie faktúr v rôznych menách

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tejto príručke vám ukážeme niekoľko príkladov, ako priradiť faktúry k platbám v rôznych menách. Používajú sa príklady vydaných faktúr, ale pri prijatých faktúrach je postup rovnaký, len sa zmení typ pohybu z prijatia na vydanie a naopak.

Príručka obsahuje tieto kapitoly:

Did this answer your question?