V tejto príručke vám ukážeme niekoľko príkladov, ako priradiť faktúry k platbám v rôznych menách. Používajú sa príklady vydaných faktúr, ale pri prijatých faktúrach je postup rovnaký, len sa zmení typ pohybu z prijatia na vydanie a naopak.

Príručka obsahuje tieto kapitoly:

  1. Úhrada celej faktúry v CZK bankovým dokladom v cudzej mene

  2. Čiastočná úhrada faktúry v cudzej mene bankovým dokladom v CZK

  3. Úplná úhrada napr. faktúry v USD s bankovým dokladom v EUR

  4. Čiastočná úhrada viacerých faktúr v cudzej mene

Did this answer your question?