Výpočet priemerného čistého zárobku

Aký je rozdiel medzi základnými rolami používateľov a rozšírenými právami?

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyhotoviť tlačivo pre úrad práce "priemerný čistý zárobok". Flexi môže spracovať výkaz len pre jeden pracovný pomer pre daného zamestnanca. V prípade viacerých súbežných pracovných pomerov zamestnanca v danej spoločnosti sa musí vypočítať podľa pokynov úradu práce.

PPP za posledný ukončený štvrťrok * týždenný pracovný čas (40 hodín) * koeficient 4,348 sa používa na výpočet = Hrubá mzda z ktorého sa vypočíta Čistá mzdaktorý sa zadáva do tlačovej zostavy.

Výtlačok sa spracuje za posledný mesiac štvrťroka, ktorý sa použil na výpočet.

Zamestnanci/výtlačky/ostatné/Výpočet priemerného čistého zárobku

Did this answer your question?