Moneta Money Bank

Moneta Money Bank - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tomto článku vám ukážeme, ako načítať bankové výpisy do Flexi stiahnuté z Moneta Money Bank a ako vytvoriť platobné príkazy, aby ste ich mohli načítať a odoslať z elektronického bankovníctva.

Flexi pre Moneta Money Bank podporuje nasledujúce formáty .

S pomocou zákazníkov sme overili funkčnosť týchto formátov: formát abo

Načítanie bankových výpisov

Nastavenie flexi bankového účtu

Najprv si musíte nastaviť bankový účet v systéme Flexi. Nastavenia nájdete v ponuke Peniaze > Zoznam bankových účtov, kde vytvoríte nový účet.

Venujte osobitnú pozornosť nastaveniu čísla účtu, formátu súborov, priečinkov a prípon súborov. Súbory prevzaté z aplikácie banky musíte umiestniť do uvedeného priečinka. Potom môžete jednoducho načítať výpisy v zázname banky pomocou tlačidla Služby > Získať výpisy.

________________________________________________

Vytváranie platobných príkazov


Ak máte všetko správne nastavené podľa priloženého obrázka, exportujte platobný príkaz pomocou tlačidla Odoslať na príkaze.

Potom už zostáva len dokončiť sprievodcu exportom, v ktorom vyberieme elektronickú formu objednávky.

Potom nasleduje iba náhľad súboru a po dokončení sa objednávka uloží do nastaveného priečinka.

Nastavenia bankového účtu vo webovom rozhraní

Vo webovom rozhraní sú nastavenia bankového účtu podobné nastaveniam v počítačovej aplikácii. Účet sa nastavuje v ponuke Zoznam bankových účtov, kde na účet kliknete cez tlačidlo "ceruzky":

V ďalšom okne opäť nastavíme číslo účtu a kód banky, formát a cestu pre výpisy a príkazy:

________________________________________________

Základné nastavenia elektronickej banky si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Tu si môžete stiahnuť bankové výpisy a vytvoriť platobný príkaz:

Ak tu nájdete nejaké nepresnosti, pošlite nám e-mail.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?