Skip to main content
Používanie /query v API v2

Používanie /query v požiadavkách POST

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Čokoľvek, čo bolo predtým odoslané v adrese URL, môže byť odoslané do /query. Môže to byť úroveň podrobnosti, stránkovanie, filtrovanie atď.


Príklad výzvy:

/user-query/query
null

Takže to, čo bolo predtým súčasťou adresy URL, môžeme teraz odoslať ako parameter v tele požiadavky.

Did this answer your question?