Skip to main content
Záruka na tovar

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Záruka na tovar sa poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- Záručná doba 24 mesiacov začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby (nie na chyby spôsobené zákazníkom).

- Záruka sa nevzťahuje napr. na bežné opotrebovanie, nesprávnu manipuláciu, nesprávne skladovanie atď.

- V našom prípade uvádzame štandardnú záručnú dobu 2 roky (samozrejme, záručná doba sa môže líšiť).

Nynie sa pozrieme na náš príklad vytvorenia účelu potrebného pre záruku na výrobok
Najprv musíme vytvoriť definíciu účelu.

- Právny titul v prípade zasielania informačného bulletinu je Právny záujem.

- Polia Vydané faktúry a E-mail, telefón by mali byť uvedené na karte Výskyt údajov.

- Platnosť sa v prípade záruky nastaví na Automaticky od začiatku platnosti záznamu (keď tovar predáme, začne platiť záruka).

- Doba platnosti účelu (= trvanie záruky) je v našom prípade 2 roky.

Ďalšie nastavenia, či už ide o prístup k údajom (oprávnená osoba), postup po vypršaní platnosti alebo pridanie poznámky či popisu na karte Texty, sú samozrejme na vás, ale odporúčame ich uviesť pre prípadné dokazovanie pred úradom na ochranu osobných údajov.

Účely je potom možné sledovať v záznamoch GDPR -> Purposes. Podobne ako vo väčšine registrov Flexi, aj tu je možné použiť filtrovanie (podľa spoločnosti, definície účelu atď.).

Did this answer your question?