Doplnok na hromadné odomykanie vám uľahčí prácu, ak potrebujete vykonať zmeny vo viacerých dokumentoch a nechcete ich odomykať jeden po druhom. Po inštalácii tohto doplnku sa vám zobrazí používateľské tlačidlo Zamknúť a odomknúť záznamy v systéme Flexi:

  • Vydané faktúry

  • Prijaté faktúry

  • Pokladňa

  • Banka

Dokumenty, ktoré chcete hromadne uzamknúť alebo odomknúť, jednoducho zaškrtnete prostredníctvom políčok vľavo a kliknete na funkciu Odomknúť alebo Uzamknúť:


Doplnok potom potvrdí počet novo uzamknutých dokumentov:

Did this answer your question?