Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPríslušenstvo
Hromadné odpárovanie banky a pokladnice
Hromadné odpárovanie banky a pokladnice

Bezplatný doplnok, ktorý umožňuje hromadné odpárovanie v banke a pokladni

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Doplnok Hromadné zrušenie párovania bánk a pokladníc umožňuje zrušiť párovanie viacerých platieb naraz. Po inštalácii tohto doplnku sa v aplikácii Flexi zobrazí tlačidlo používateľa na zrušenie párovania so záznamami:

  • Banka

  • Pokladňa

Úhrady, ktorých spárovanie chcete zrušiť, sú označené vľavo. A stlačte tlačidlo Zrušiť spárovanie.

Potom sa zobrazí okno s potvrdením a počtom nespárovaných platieb:

Did this answer your question?