Máte pevný variabilný symbol pre sociálnu správu a nechcete ho stále pridávať ručne? V tomto článku nájdete návod, ako vyplniť VS fixed tak, aby sa automaticky pridával do všetkých výpisov.

Najjednoduchší spôsob je prostredníctvom položky Firma - Nastavenia. Tu kliknite na Moduly - Zamestnanci - Poistenie. Zobrazí sa tabuľka pre sociálne zabezpečenie a cez lupu vedľa riadku Adresa a bankové spojenie sa dostanete k ďalšiemu kroku.

Lupa otvorí Adresár pre sociálnu správu, tu vyberte sociálnu správu, ktorú používate, a kliknite na zmeniť:

Otvorí sa okno úprav tohto partnera, v ktorom prejdite na kartu Bankové spojenie, zvýraznite záznam a vyberte možnosť Zmeniť:

Otvorí sa posledné okno s konkrétnymi údajmi o bankovom spojení, v ktorom nájdete pole pre variabilný symbol a pridáte ho.

Teraz sa bude automaticky zadávať do všetkých správ a platieb.

Did this answer your question?