V modulu nastavení firmy klikneme na záložku Moduly - Zboží a zaškrtneme umožnit generování požadavků na výdej. Tato funkce slouží pro případ, kdy máte vyfakturované ale nenaskladněné zboží, pomocí této volby výdejku s nulovým množstvím vykryjete (zboží se vyskladní a stav dokladu (výdejky) se změní na "Vygenerován z faktury". V položkách skladového dokladu se ve sloupečku "Množství/Výdej MJ" vyplní skutečně vyskladněné množství. Hodnota polí "Požadavek MJ" a "Množství/Výdej MJ" bude shodná.

Našli jste odpověď?