Pro odepsání neuhrazeného závazku je možné použít Vzájemný zápočet. Na straně výdeje bude úhrada daného závazku, na straně výdeje bude pouze zaúčtování
na patřičný účet.

Příjmovou a výdejovou stranou zápočtu je myšleno následující:

Našli jste odpověď?