Údaj v části D. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm a) a b), kde se uvádí přepočtený počet zaměstnanců ZTP, kteří jsou zaměstnáni u zaměstnavatele, se vypočítává následovně:

<započtené hodiny> / <fond ZTP>

<započtené hodiny> = součet hodin odpracovaných hodin, hodin dovolené, nemoci, karantény a OČR (zaměstnanci ZTP)

<fond ZTP> = počet pracovních dnů * denní hodinový úvazek (zaměstnanců ZTP)

Našli jste odpověď?